• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overstappen naar Pro Life Zorgverzekering

gepubliceerd: woensdag, 28 november 2018

Aan het einde van het jaar vliegen de reclames je weer om de oren: heb je nog wel de juiste zorg­ver­ze­ke­ring? Tot oud­jaars­avond is het wette­lijk zo gere­geld dat je van zorgverzeke­raar kunt wisselen zonder bang te hoeven zijn dat de nieuwe verzeke­raar jou (en je gezin) niet ac­cep­teert.

Behalve het bekende over­zicht van zorgver­ze­ke­raars is er een hele bij­zon­dere: de Pro Life Zorg­ver­ze­ke­ring. Pro Life vergoedt algemene en chris­te­lijke zorg. Zij vergoe­den geen ingrepen die als doel hebben het leven te beëindigen. Kort en bon­dig uitgedrukt:

 • Een on­der­schei­dende zorg­ver­ze­ke­ring zonder vergoe­ding voor abortus en eutha­na­sie.
 • Verant­woorde zorg, zoals Ivf waarbij geen restembryo’s (overtollige bevruchte eicellen) ontstaan.
 • Ruime keuze uit chris­te­lijke zorg, zoals kraam­zorg, relatie­the­ra­pie, psycho­so­cia­le hulp­ver­le­ning en zorg rondom het levens­ein­de.

Met de Pro Life Zorg­ver­ze­ke­ring kies je er voor je principiële pro-life stand­punt heel concreet om te zetten in een verzeke­ring die bij jou en je gezin past. Daarbij biedt de verzeke­raar behalve de basis­ver­ze­ke­ring ook een behoor­lijke keuze aan aanvullende pakketten.

Groot Assurantiën

Verzeke­rings-tussen­persoon Groot Assurantiën biedt bovendien een flinke kor­ting. Mede­wer­kers van de Katho­lie­ke Kerk krijgen zelfs een collec­ti­vi­teits­kor­ting van 9% op de basis­ver­ze­ke­ring en 10% op de eventuele aanvullende verzeke­ring. Gebruik voor de kor­ting de links op de website van Groot Assurantiën:© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com