• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Winterweekend kan helaas niet doorgaan

gepubliceerd: zondag, 29 november 2020

Het gezins­week­end dat gepland stond voor 11 tot en met 13 de­cem­ber kan helaas geen doorgang vin­den. De Hoof in Someren kan ons niet ont­van­gen in verband met de maat­regelen die de over­heid heeft af­ge­kon­digd inzake Covid-19.

Wij vin­den het heel jammer dat de Hoof ons niet kan ont­van­gen. We kunnen het gezins­week­end nu voor de tweede niet door laten gaan. Wanneer het volgende weekend zal zijn is nu nog niet te zeggen. Plannen van een weekend is nu heel moei­lijk omdat er geen zicht is dat de maat­regelen van de over­heid spoe­dig en zelfs medio 2021 teniet gedaan zou­den zijn.

De stich­ting katho­lie­ke gezins­week­end wenst jullie een gezegende advents­tijd en een heel devote voor­be­rei­ding op het Kerst­feest.© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com