• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

opGROEIsymposium Webinar

Vrijdag 23 april - 20.00 uur - Online

gepubliceerd: woensdag, 31 maart 2021

Al enkele jaren biedt het opGROEIsymposium ouders en andere opvoeders in­for­ma­tie en hand­vat­ten voor de opvoe­ding, met name waar het gaat om de seksuele opvoe­ding binnen een katho­liek kader. In 2020 kon het symposium vanwege corona niet doorgaan maar ze hebben niet stilgezeten en komen nu met een webinar.

Webinar 23 april

“Bij deze willen we mensen uit­no­di­gen voor een webinar met een van de workshop­lei­ders, Paul Graas. Het webinar gaat over de digitale jungle waar kin­de­ren te­gen­woor­dig in opgroeien en hoe ouders en opvoeders kin­de­ren daarbij kunnen be­ge­lei­den.”

Ie­der­een is uit­ge­no­digd voor het webinar met Paul Graas op vrij­dag 23 april van 20.00 tot 21.30 uur via internet. Wel even aanmel­den voor het ont­van­gen van de link en ma­te­ri­aal om het webinar optimaal te volgen.

Symposium 9 ok­to­ber

Het webinar is tevens een voorproefje op het nieuwe opGROEIsymposium dat voor 9 ok­to­ber 2021 staat gepland in Ede. Paul Graas zal daar een van de workshops lei­den. Over het symposium in ok­to­ber met als thema God­de­lijke diversi­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven lees je op de website meer. Ken je nog meer mensen die hierin geïn­te­res­seerd zijn, deel dan deze in­for­ma­tie.

In­for­ma­tie© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com