• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Jongerenweekend - Liefde & Seksualiteit

Weekend 22-24 september - Bovendonk Hoeven

gepubliceerd: maandag, 4 september 2023

Speciaal voor tieners en jon­ge­ren van 12 tot 30 jaar wordt er een tiener- en jon­ge­ren­week­end Liefde & Seksua­li­teit geor­ga­ni­seerd in het weekend van 22 t/m 24 sep­tem­ber 2023.

Kape­laan Luc Simons begint met een korte uitleg vanuit de Theo­lo­gie van het Lichaam. Paus Johannes Paulus II is de auteur daarvan en hij legt uit wat onze diepste roe­ping is als mens. Als we die denklijn begrijpen, dan snappen we ook veel beter wat ons geluk dient en wat niet.

Dan getuigen echtparen over hun eigen onder­schei­ding en weg naar het huwe­lijk. Er wordt ingegaan op vragen zoals:

 • Hoe weet ik of hij of zij ‘de ware’ voor mij is?
 • Waarom wachten met seks tot het huwe­lijk?
 • Is het eigen­lijk wel moge­lijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons scheidt?

Voor tieners is er (deels) een apart pro­gram­ma dat ingaat op vaar­dig­he­den en de invloed van groepsdruk. Als je gekozen hebt, hoe blijf je daar dan voor ’staan’ ook als anderen wat anders willen?

Naast het inhou­de­lijk pro­gram­ma nemen we tij­dens het weekend ook de tijd voor gebed en gezellig­heid!

Het weekend begint vrij­dag 22 sep­tem­ber om 18.00 uur en is op zon­dag­mid­dag om 14.00 uur afgelopen. Locatie: Con­fe­ren­tie­cen­trum Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven. Het weekend kost € 65 p.p. inclusief twee hotel­ka­merover­nach­tingen en alle maaltij­den.

Details

datum: 22 t/m 24 sep­tem­ber 2023
tijd: vrij­dag­mid­dag 18.00 uur
zon­dag­mid­dag 14.00 uur
locatie: Con­fe­ren­tie­cen­trum Bovendonk
Hofstraat 8, Hoeven
bijdrage: € 65 per persoon
organi­sa­tie: Jong Katho­liek en Bisdom Breda
aanmel­ding: www.jongkatho­liek.nl/artikelen/jon­ge­ren­week­end-liefde-seksua­li­teit-2023

 © copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com