• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloof, Hoop en Liefde

Programma is rond

gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2017

Het programma en de sprekers voor het twintigste gezins­weekend zijn rond! Het thema: ‘Geloof, Hoop en Liefde’ was al eerder bekend maar nu is de volledige inhoud voor handen. Onze innerlijke drijfveren en morele kompas!

Geloof, Hoop en LiefdeDenken we aan de woorden van Sint Paulus aan de Korintiërs: “Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde.” (Kor.1,13)

Geloof, hoop en liefde, de drie goddelijke deugden die we in onze ziel ontvingen bij de Doop.

Zij zijn op aarde eigenlijk ons hoogste goed, zij zijn als geestelijke vermogens waardoor wij als christen rechtstreeks met de God in contact kunnen treden. Zij zijn de bron van alle goede werkzaamheid.

Wij hebben elke dag Gods prachtige kompas in ons, hoe gebruiken wij die om zo goed mogelijk te groeien en te bloeien in de deugden en hoe leren we onze kinderen die goed te gebruiken?

En waarom noemt Sint Paulus de liefde eigenlijk de grootste van de drie?

Sprekers

We hebben Pater Ignatius Maria csj, prior van de broeders van St. Jan in Utrecht bereid gevonden om te komen spreken over onze innerlijke Drijfveer en Kompas, die alle goeds in ons wil laten opbloeien tot in de eeuwigheid. Hij doet dat voor de volwassenen op zaterdag. Maar eerst zal vrijdag­avond Carolijn van Voorst de aftrap verzorgen en ons meer vertellen over hoe we in de opvoeding grenzen kunnen stellen. Zo zullen onze kinderen ook Gods grenzen leren eerbiedigen en beminnen.

Zondag komt broeder Aldo, een Heraut van het Evangelie, voor de volwassenen spreken. Hij neemt voor dit weekend, in deze Mariamaand een kopie van het beeld van Onze lieve vrouw van Fatima mee en zal over Maria spreken, het toonbeeld en de school van alle deugden.

Zaterdag­middag komt de katholieke hulp­orga­ni­sa­tie Fidesco ons uitleg geven over de organisatie. Deze is sinds 1991werkzaam in 30 landen. Geloof, hoop en liefde in de praktijk!

Gebedsmomenten

Het Mariabeeld van Fatima zal vrijdag op plechtige wijze in de kapel worden geïnstalleerd en zal het hele weekend aanwezig zijn, ter verering en om Haar onze noden voor te leggen.

Op zaterdag- en zondag­ochtend is er een H. Mis.

Er is er gelegenheid om op zaterdag- en zondag­ochtend mee te bidden met de getijdengebeden.Voor elke H. Mis wordt het rozenhoedje gebeden.

Zaterdag­avond is er in de kapel uit­stel­ling en aanbidding van Christus in het Aller­heiligste Sacrament. Het is Christus zelf die op deze bijzondere wijze in ons midden wil zijn. Bij Hem kunnen we terecht met al onze verlangens, vragen, moeilijkheden en dankbaarheid.

Ontspanning

Elke dag worden er de nodige ontspanningsmomenten ingelast. Op zaterdag­middag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Jeugd

Uitnodiging
Download de uit­no­di­ging (PDF)

Voor de baby’s zal er weer opvang zijn. Voor de kinderen en jongeren zijn er in leeftijds­groepen ac­ti­vi­teiten die geleid worden door een groep van enthousiaste vrij­wil­lig­ers en religieuzen van diverse con­gre­ga­ties. Zij zullen in de groepen zich gaan verdiepen in het thema.

Op het terrein van Emmaus zullen er dit jaar op zaterdag voor jong en oud diverse uitdagende spelattracties aanwezig zijn!

Aanmelden

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je via de website aanmelden. We vragen een gezinsbijdrage van slechts € 195, echter de bijdrage mag nooit een belemmering vormen om niet te komen.

Meer informatie is te verkrijgen via info@katholiekegezinnen.nl of telefonisch 0653-419386.

Om zeker van deelname te zijn, is het goed je spoedig op te geven via de knop op de homepage van deze website.© copyright 2019 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl