• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goed communiceren in huwelijk en gezin

Alle informatie over het weekend van 1 t/m 3 juni 2018

gepubliceerd: vrijdag, 2 februari 2018
Goed communiceren in huwelijk en gezin

Voor de eenentwintigste keer gaat de Stichting Katholieke Gezins­weekenden (SKG) een gezins­weekend houden. Ook dit jaar zal de plaats van sa­men­komst het bezinnings­cen­trum ‘Emmaus’, Udenhoutseweg 15 in Helvoirt zijn. Dit jaar komen we samen rond het thema:

“Goed communiceren in huwelijk en gezin”

Met de juiste kennis en begrip kunnen we vooruitgang maken in het communiceren met liefde, aandacht en goedkeuring. Na dit weekend zal het een uitdaging zijn om de opgedane kennis over liefdevolle relaties toe te passen in het gezin waarin wij leven en in de wereld om ons heen.

Lezen we de woorden van St. Jakobus in zijn eerste brief:
“Een ieder zij vlug in het horen, maar traag in het spreken, traag in toorn...” (Jak. 1:19)

Hoewel we als man en vrouw, ouders en kinderen graag een goede band met elkaar hebben, verloopt de com­mu­ni­ca­tie niet altijd even soepel. We vinden het moeilijk tijd en energie te vinden voor aandacht en goede gesprekken met elkaar. Zeker in deze tijd waarin de com­mu­ni­ca­tie het steeds vaker verliest van de computer, mobiel en televisie. We hebben niet altijd geduld met degenen van wie we houden. Bovendien verschillen beide seksen niet alleen in wijze van communiceren, maar ook in die van denken, voelen, waarnemen, reageren en liefhebben.

Vader A. Pierik

Vader A. PierikVader A. Pierik, priester van de gemeen­schap “Foyer de Chartité” Marthe Robin in Thorn zal dit weekend bij ons zijn en goede handvaten geven d.m.v. lezingen, gesprekken en interactieve deelname.

Goede com­mu­ni­ca­tie is belangrijk om tot grotere bloei te komen in ons huwelijk en gezin. Wat zijn belemmeringen voor goede com­mu­ni­ca­tie en hoe kunnen die weggenomen worden?

Hoe kunnen ouders en kinderen Jakobus 1:19 toepassen?

Baby’s, kinderen en jongeren

Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn. De kinderen en jongeren worden begeleid in verschillende leeftijds­groepen en wel door een team enthousiaste vrij­wil­lig­ers, waaronder een aantal religieuzen van verschillende con­gre­ga­ties.

Meer dan ooit is het nodig goed te communiceren, kennis te hebben van de Waarheid en daarin te leven, volgens de bedoelingen van onze Schepper. Ook juist in deze tijd met de verwarring die gezaaid wordt, zoals met bij­voor­beeld de zogenaamde genderneutraliteit. De kinderen en jongeren gaan zich verdiepen in de com­mu­ni­ca­tie in hun gezin en daarbuiten. Daarnaast leren zij meer over communiceren met God, wat zo belangrijk is om hun fundament als Katholiek te behouden en te verstevigen.

Kinderen bidden voor Kinderen

Kinderen bidden voor kinderen

Gedurende het weekend krijgen we de organisatie “kinderen bidden voor kinderen” op bezoek. Deze organisatie zet zich in om kinderen te laten ervaren wat bidden is, voor anderen te bidden en hen te motiveren om dit te (gaan) doen. (www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

Birgit Kelle

Naast vader Pierik hebben we op zaterdag­middag een speciale gast kunnen uit­no­di­gen. Op deze middag komt namelijk de Duitse journaliste, publiciste, politica en voorzitster van “Frau2000plus”.

Birgit KelleBirgit Kelle zet zich in voor een ‘nieuw feminisme’. Ze voert aan dat het traditionele feminisme zijn tijd heeft gehad. Haar vereniging ‘Frau200plus’ zet zich in voor een nieuwe vrouwen­cul­tuur. Ze hoopt op een vrouwelijk feminisme dat beter de wens voor het gezinsleven kan vervullen en pleit ervoor dat vrouwen kunnen kiezen voor een toegewijd gezinsleven in plaats van een gecombineerd carrière- en kinderleven, zonder door deze keuze benadeeld te worden.

Heel specifiek komt Birgit ons vertellen over de opkomst en de gevaren van de genderideologie, maar ook welk pad deze ideologie in petto heeft. Na haar lezing kunnen we met haar in gesprek en zullen we aan de hand van enkele stellingen, in groepjes verder met elkaar praten.

Victor en Stephie Thè

Victor en Stephie ThèZondag komt het enthousiaste echtpaar Victor en Stephie Thè bij ons langs om hun huwelijkservaringen te delen. Ook met hen gaan we in gesprek.

Deze eenentwintigste keer zal dit plaats­vin­den van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni 2018. We beginnen vrijdag­avond om 18.00 uur met een gezellige broodmaaltijd.

Ontspanning

Elke dag worden er de nodige ontspanningsmomenten ingelast. Op zaterdag­middag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Ook zal Samuel Advies dit weekend aanwezig zijn met een boekenstand. (zie www.samueladvies.nl)

H. Mis en gebed

Op zaterdag- en zondag­ochtend zullen er H. Missen zijn, met voorafgaand rozenkransgebed.
Er is ook gelegenheid om op zaterdag- en zondag­ochtend mee te bidden met de getijdengebeden.

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament valt dit jaar op zondag 3 juni en daarom zal er na de H. Mis aansluitend een Sacramentsprocessie plaats­vin­den om onze Heer plechtig te eren.

Aanmelden

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je aanmelden via deze website. We vragen een gezinsbijdrage van slechts € 245, maar de bijdrage mag nooit een belemmering vormen om niet te komen.

Indien mogelijk, wordt een extra gift bijzonder gewaardeerd.

Meer informatie is te verkrijgen via info@katholiekegezinnen.nl of telefonisch 0653-419386.

Om zeker van deelname te zijn is het goed je spoedig op te geven!

Volg ons ook via facebook:© copyright 2019 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl