• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Al meer dan honderd aanmeldingen!

gepubliceerd: dinsdag, 3 april 2018
Beide seksen verschillen nogal in wijze van communiceren! (videoframe van de conferentie ‘Men’s brains vs Women’s brains’ van Mark Gungor)
Beide seksen verschillen nogal in wijze van communiceren! (videoframe van de conferentie ‘Men’s brains vs Women’s brains’ van Mark Gungor)

We hebben al meer dan honderd aanmel­dingen... of beter gezegd 24 aanmel­dingen voor in totaal 105 mensen waarvan 45 volwas­se­nen en 60 kin­de­ren. En tel daar gerust nog een paar mensen bij die een vrij­wil­li­gers­taak op zich nemen en verzuimen zich aan te mel­den... Ook de broeders van Sint Jan zijn van de partij en enkele ‘Blauwe Zusters’ zullen weer hun onmis­ba­re mede­wer­king verlenen!

Com­mu­ni­ca­tie in huwe­lijk en gezin

“Hoewel we als man en vrouw, ouders en kin­de­ren graag een goede band met elkaar hebben, verloopt de com­mu­ni­ca­tie niet altijd even soepel. We vin­den het moei­lijk tijd en energie te vin­den voor aan­dacht en goede gesprekken met elkaar. Zeker in deze tijd waarin de com­mu­ni­ca­tie het steeds vaker verliest van de com­puter, mobiel en tele­vi­sie. We hebben niet altijd geduld met degenen van wie we hou­den. Bovendien verschillen beide seksen niet alleen in wijze van com­mu­ni­ce­ren, maar ook in die van denken, voelen, waarnemen, reageren en lief­heb­ben.”

Sprekers

Dit jaar hebben we Vader A. Pierik, pries­ter van de ge­meen­schap ‘Foyer de Chartité Marthe Robin’ in Thorn, die het hele weekend zal be­ge­lei­den. Bovendien hebben we jour­na­liste, publiciste en politica Birgit Kelle (Frau2000plus) bereid gevon­den om ons te ver­tellen over de opkomst en de gevaren van de gender­ideo­lo­gie, maar ook welk pad deze ideo­lo­gie in petto heeft. Na haar lezing kunnen we met haar in gesprek en zullen we aan de hand van enkele stellingen, in groepjes verder met elkaar praten. Victor en Stephie Thè zullen op zon­dag hun huwe­lijks­er­va­ringen delen en Marjolein Heijs van ‘Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren’ gaat aan de slag met de diverse kin­de­ren­groepen.

Aanmel­den

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.


© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com